Afhankelijk van de fase van je behandeling (depressie, manie of voorkomen nieuwe depressie of manie) werken verschillende stemmingsstabilisatoren goed of minder goed. 

Lithium werkt goed als je een manie of depressie hebt. Bij ongeveer 2 van de 3 patiënten met een bipolaire stoornis stabiliseert het de stemming: bij 1 van de 3 helemaal en bij 1 van de 3 deels. 

Het is ook het best onderzochte middel om een nieuwe manie of depressie te voorkomen. Daarnaast lieten meerdere onderzoeken zien dat gebruik van lithium zorgt voor een iets kleinere kans op dood door zelfdoding. Om deze redenen schrijven artsen vaak lithium voor bij een bipolaire stoornis. 

Valproïnezuur, olanzapine en quetiapine werken goed om een manie te behandelen en worden ook gebruikt om de stemming stabiel te houden. De stemmingsstabilisatoren quetiapine en lamotrigine werken (ook) bij het behandelen en voorkomen van depressies. Carbamazepine wordt tegenwoordig niet vaak meer voorgeschreven.

Als behandeling met een stemmingsstabilisator niet genoeg helpt zal de arts je een antidepressivum, antipsychoticum of een tweede stemmingsstabilisator voorschrijven. Zie voor meer informatie ‘Combineren van stemmingsstabilisatoren’.